Jak uczymy

Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa ścieżkę rozwoju językowego: bezpłatnie sprawdzimy poziom znajomości języka poprzez test i lekcje próbne, wyznaczymy program kursu w oparciu o Państwa potrzeby oraz zajmiemy się jego skuteczną realizacją. Wsparcie i motywowanie indywidualnego opiekuna z pewnością pomoże rozwijać Państwa zdolności językowe a systematyczne monitorowanie postępów w nauce pozwoli określić potrzebne do zdobycia umiejętności (mówienie, pisanie, rozumienie).

Zadaniem stosowanej przez lektorów metody komunikatywnej jest przełamanie bariery językowej oraz umożliwienie słuchaczom swobodnego funkcjonowania w środowisku obcojęzycznym zarówno na polu zawodowym, jak i towarzyskim czy turystycznym. Najważniejszym założeniem współczesnej metodyki jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu głównie temu celowi podporządkowany jest program nauczania. Zajęcia prowadzone są w sposób łączący naukę z rozrywką i integracją zespołu z wykorzystaniem przeróżnych pomocy dydaktycznych.

Metody nauczania języka angielskiego w szkole English States

Proces nauczania

Metoda komunikatywna

Kładzie nacisk na interakcje w języku obcym w kontekście codziennych sytuacji, na podstawie autentycznych materiałów, a także bierze pod uwagę osobiste doświadczenia uczniów będące ważnym elementem wspomagającym proces uczenia się.

Metoda audio-wizualna

Wykorzystanie w czasie zajęć licznych pomocy technicznych, takich jak filmy, nagrania dźwiękowe (piosenki, dialogi), laboratoria językowe.

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa

Nie rezygnujemy całkowicie z najbardziej tradycyjnej techniki, która koncentruje się na nauce zasad gramatycznych oraz ich zastosowaniu . Główną zaletą tej metody jest zapewnienie uczniom opanowania zasad gramatycznych języka obcego.

Podręczniki

Korzystamy z podręczników oraz licznych materiałów dodatkowych uznanych wydawnictw językowych, takich jak Pearson, Oxford lub Macmillan.