Kursy Angielskiego

Dla młodzieży i dorosłychLicealneEgzaminacyjneDla dzieciIndywidualneDla firm

Kursy General English są przeznaczone dla osób, które chciałyby rozwijać umiejętności wszystkich elementów języka: mówienia, czytania, słuchania oraz pisania. Na zajęciach koncentrujemy się na poszerzaniu słownictwa, kształceniu umiejętności rozumienia tekstu mówionego oraz wypowiadania się w języku angielskim. Kursanci biorą aktywny udział w zajęciach, uczestniczą w dyskusjach, przygotowują projekty, pracują w grupach, w parach i indywidualnie. Kursy General English to również możliwość powtórzenia zasad i struktur gramatycznych. Zajęcia oparte są o podręczniki sprawdzonych wydawnictw oraz o autentyczne materiały, tj. artykuły prasowe, programy telewizyjne itp.

Zajęcia: dwa razy w tygodniu po 60 minut

Kurs języka angielskiego A1 - C1

Licealistom proponujemy kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego (na poziomie podstawowym i rozszerzonym). Kurs jest połączeniem GE (General English), gdzie rozwijane są wszystkie umiejętności językowe ze szczególną naciskiem na komunikację oraz przygotowania do egzaminu. Słownictwo, zagadnienia gramatyczne oraz funkcje językowe zawarte w programie są zgodne z obowiązującym materiałem nowej matury. Kurs uwzględnia przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego, włącznie z częścią ustną.

Zajęcia: dwa razy w tygodniu po 60 minut

jak uczymy w englishstate

W naszej ofercie mamy również kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge, czyli FCE, CAE i CPE. Cambridge ESOL to jeden z wydziałów renomowanego Uniwersytetu Cambridge. Certyfikaty przez niego wydawane są uznawane przez tysiące placówek edukacyjnych i pracodawców na całym świecie jako potwierdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Program kursu obejmuje przygotowanie do wszystkich części egzaminu (Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking) oraz próbny test, przeprowadzony bezpłatnie w sobotę po pierwszym semestrze. Zajęcia są całkowicie podporządkowane przygotowaniu do wybranego formatu egzaminacyjnego.

Zajęcia: dwa razy w tygodniu po 60 minut

Celem zajęć dla dzieci szkolnych jest zdobywanie i pogłębianie umiejętności słuchania i spontanicznego wypowiadania się w języku angielskim. Korzystamy z kreatywnej zabawy jako formy nauki, chociaż coraz częściej pojawiają się ćwiczenia ze słowem pisanym i gramatyką. Tematyka zajęć i materiały dobierane są tak, by zaspokoić “dziecięcy głód wiedzy”, a zarazem rozwinąć zainteresowania i poszerzyć horyzonty. Bardzo szeroko wprowadzane są techniki “gier i zabaw”, w które wplatane są odpowiednio dobrane proste zwroty, słownictwo i wybrane elementy gramatyki praktycznej. Organizujemy następujące grupy – K1: klasy 1-3 i K2: klasy 4-6. 

Zajęcia: dwa razy w tygodniu po 60 minut

Zajęcia indywidualne w całości podporządkowane są indywidualnym potrzebom Słuchacza. Po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego, wspólnie z Lektorem Słuchacz ustala szczegóły kursu – długość, częstotliwość, tematykę, rodzaj materiałów itp. Lekcje 1-1 organizowane są cały rok, niezależnie od grafiku zajęć grupowych. Podczas szkolenia możliwa jest modyfikacja programu, a nawet całkowita jego zmiana. Istnieje również możliwość stworzenia dwuosobowej lub trzyosobowej grupy.

Zajęcia: ustalane indywidualnie

Podobnie jak zajęcia indywidualne kursy organizowane dla firm są podporządkowane indywidualnym potrzebom Słuchaczy. Proponujemy kursy ogólne, egzaminacyjne lub języka specjalistycznego (język biznesowy, techniczny itp.). Świadczenia zawarte w cenie zajęć to: test kwalifikacyjny, testy sprawdzające w trakcie nauki, materiały, dokumentacja kursu oraz certyfikat ukończenia. Przygotowujemy dla Państwa bezpłatną lekcję pokazową. Przed rozpoczęciem współpracy wspólnie ustalamy program, długość i częstotliwość kursu.

Zajęcia: ustalane indywidualnie

Schemat poziomów nauczania